SR-UT

SR-UT/K

MODUŁY GRZEWCZE GAZOWE

         SR-CM  • SR-CM/K

KONDENSACYJNE MODUŁY GRZEWCZE


 

       Moduły gazowe w instalacjach wentylacyjnych

        moduły grzewcze gazowe SR Tecnoclima hal przemysłowych
        kondensacyjne moduły gazowe do central wentylacyjnych SR Tecnoclima hal widowiskowo-sportowych
        moduł grzewczy gazowy Tecnoclima centrów wystawienniczych
        kondensacyjny moduł do central Tecnoclima siłowni i klubów fitness
        moduł kondensa do central wentylacyjnych stacji diagnostycznych
        gazowy moduł grzewczy Tecnoclima SR obiektów handlowych 
        ogrzewanie i wentylacja kanałowa w sklepach kościołów i kaplic
        ogrzewanie kościoła magazynów
        moduły SR-UT + SR-UTK warsztatów
        powietrzne ogrzewanie i wentylacja w restauracji restauracji

     SR modułmodul-grzewczy-gazowy-sr

 

BUDOWA MODUŁÓW GRZEWCZYCH I ICH ZASTOSOWANIE

Nagrzewnice SR-UT i SR-UTK to moduły grzewcze gazowe bez sekcji wentylatora
Moduły grzewcze SR-UT (do montażu wewnątrz) i SR-UTK(do montażu na zewnątrz) przewidziane są do współpracy z nadmuchową centralą wentylacyjną i/lub klimatyzacyjną. Mogą być stosowane w już istniejących - modernizowanych bądź też nowo projektowanych instalacjach nadmuchowych. Urządzenia mogą być również stosowane w procesach technologicznych w suszarni.

ZASADA DZIAŁANIA MODUŁÓW GRZEWCZYCH

W modułach grzewczych SR-UT i SR-UTK ciepło przekazywane jest bez mediów pośredniczących, w technologii tzw. "bezpośredniej wymiany ciepła". Powietrze ogrzewane jest w trakcie przepływu przez gorące powierzchnie wymiennika, a następnie rozprowadzane do pomieszczeń. Efektem tego jest znacznie wyższa całkowita sprawność systemu.
Do niezaprzeczalnych zalet bezwentylatorowych nagrzewnic gazowych seria  SR-UT i SR-UT/K należy zaliczyć: przekazywanie ciepła bez strat przesyłowych, natychmiastowy efekt cieplny i duża dynamika przy zmiennym zapotrzebowaniu na ciepło, żadnego ryzyka zamarznięcia.
Zastosowanie bezwentylatorowych gazowych modułów modułów grzewczych SR-UT i SR-UT/K w układach powietrznych nadmuchowych przekłada się na znaczne oszczędności energii, tym samym niższe koszty eksploatacyjne jak również oszczędności inwestycyjne ze względu na prostą i szybką instalację. Bez konieczności budowania kotłowni i wymaganych w tej sytuacji instalacji zabezpieczających jak armatury, osprzęt przeciwzamrożeniowy w nagrzewnicach wodnych, izolacje, glikole etc.
Nagrzewnice gazowe jako moduły SR-UT i SR-UT/K są wytwarzane z materiałów wysokiej jakości, wymienniki ciepła, komora spalania, palnik wykonane są ze stali nierdzewnej INOX. Dwustopniowy, gazowy palnik atmosferyczny - łatwy do regulacji i trwały w eksploatacji pozwala na dostosowanie i kontrolowanie mocy grzewczej urządzeń zgodnie z wymaganiami użytkownika. Moduły mogą pracować nawet z całkowitym 100% udziałem powietrza zewnętrznego, niezależnie od pory roku. Obudowa modułów izolowana jest termicznie i akustycznie.

Kondensacyjne moduły grzewcze - nagrzewnice gazowe bez sekcji wentylatora  SR-CM i SR-CM/K

Moduł SR-CM - kondensacyjna, gazowa nagrzewnica powietrza (do montażu wewnątrz) i SR-CM/K (do montażu na zewnątrz) stosowana jako element grzewczy, central wentylacyjnych i/lub klimatyzacyjnych. Może być montowana w już istniejących -
modernizowanych bądź też nowo projektowanych instalacjach powietrznych nadmuchowych. Urządzenia mogą być również stosowane w procesach technologicznych w  suszarniach.
Moduł SR-CM i SR-CM/K  wyposażony jest w wysokosprawny, płytowy wymiennik kondensacyjny z bezpośrednią wymianą ciepła, ciepło jest przekazywane bezpośrednio bez mediów pośredniczących, np. wody. Powietrze ogrzewane jest w trakcie przepływu przez gorące powierzchnie wymiennika a następnie rozprowadzane do pomieszczeń
Połączenie dwóch technologii: kondensacji gazów spalinowych i bezpośredniej wymiany ciepła pozwala na uzyskanie jeszcze wyższej sprawności całego systemu grzewczego. Tym samym obniża koszty eksploatacyjne i pozwala na oszczędności inwestycyjne ze względu na prostą i szybką instalację bez konieczności budowania kotłowni z koniecznymi instalacjami, armaturą, osprzętem przeciwzamrożeniowym, izolacją itp., jak to ma miejsce w przypadku układów z nagrzewnicami wodnymi.
Stosowanie modułów SR-CM i SR-CM/K  to: przekazywanie ciepła bez strat przesyłowych, natychmiastowy efekt cieplny i duża dynamika przy zmiennym zapotrzebowaniu na ciepło, bez ryzyka zamarznięcia.

Modulowany,
gazowy palnik atmosferyczny zapewnia płynną zmianę mocy cieplnej oraz efektywną pracę urządzenia w trybie kondensacji, skutkiem tego jest znacznie wyższa sprawność urządzenia.
Moduł SR-CM i SR-CM/K  wyposażony jest w króćce czerpania i wywiewu powietrza z gotowymi kołnierzami do przyłączenia kanałów wentylacyjnych. W instalacjach kanałowych może być montowany po stronie podciśnienia lub nadciśnienia.

Moduły SR i  SR/K

SR i SR/K
- kondensacyjny moduł grzewczy Tecnoclima stosowany jako element nadmuchowych central grzewczo-wentylacyjnych i klimatyzacyjnych w  nowoprojektowanych bądź też modernizowanych instalacjach nadmuchowych obiektów użyteczności publicznej i halach przemysłowych, także w procesach technologicznych jak suszenie. Montaż  modułu SR tecnoclima może być wykonany wewnątrz budynku,  lub  SR/K na zewnątrz.
Moduł grzewczy Tecnoclima wyposażony jest w wymiennik kondensacyjny z bezpośrednią wymianą ciepła (sprawność ~102%), co pozwala na uzyskanie jeszcze wyższej sprawności całego systemu grzewczego, a tym samym obniżenie kosztów eksploatacyjnych i oszczędności inwestycyjne ze względu na prostą i szybką instalację bez konieczności budowania kotłowni z koniecznymi instalacjami, armaturą, osprzętem przeciwzamrożeniowym, itp., jak to ma miejsce w przypadku układów z nagrzewnicami wodnymi.

Korzyści, które daje zastosowanie modułu grzewczego  SR i SR/K Tecnoclima to: przekazywanie ciepła bez strat przesyłowych, natychmiastowy efekt cieplny i duża dynamika przy zmiennym zapotrzebowaniu na wytwarzane ciepło, bez żadnego ryzyka zamarznięcia instalacji.

Moduły grzewcze SR i SR/K Tecnoclima mogą współpracować ze wszystkimi rodzajami palników nadmuchowych - nawet do 1 MW: jednostopniowe, dwustopniowe, modulowane na olej i gaz. Palnik modulowany zapewnia płynną zmianę mocy cieplnej oraz efektywną pracę urządzenia w trybie kondensacji i znacznie wyższą sprawność.
Nagrzewnica jako moduł grzewczy SR i SR/K Tecnoclima wyposażona jest fabrycznie w króćce czerpania i wywiewu powietrza z gotowymi kołnierzami do przyłączenia kanałów wentylacyjnych. W instalacjach kanałowych może być montowana po stronie podciśnienia lub nadciśnienia.

modul-grzewczy-gazowy-tecnoclima-centrale-wentylacyjne

SR-UT

 23  do 94 kW

systemy-powietrzne-nadmuchowe-nagrzewnice-gazowe

Instalacja kanałowa ogrzewanie powietrzne hal

ogrzewanie-nadmuchowe-kanalowe-gazowe

Instalacja kanałowa
ogrzewanie powietrzne gazowe

aparat-grzewczy-gazowy-ogrzewanie-powietrzne 

SR-UT/K

23 ÷ 94 kW
moduly-gazowe-do-central-klimatyzacyjnych instalacje-kanalowe-moduly-grzewcze-gazowe
nagrzewnice-gazowe-modul-grzewczy

SR-CM 

23 ÷ 91 kW

nagrzewnice-gazowe-modul-grzewczy-SR nagrzewnica-gazowa-modul-SR-Tecnoclima
nagrzewnice-powietrza-gazowe

SR-CM/K 

23 ÷ 91 kW
ogrzewanie-hal-produkcyjnych ogrzewanie-powietrzne-nadmuchowe

modul-grzewczy-gazowy-olejowy

SR

 122 ÷ 1160 kW

ogrzewanie-powietrzne-nadmuchowe-hal ogrzewanie-i-wentylacja-dyskotek

centrale-grzewczo-wentylacyjne-tecnoclima

 

SR/K

122 ÷ 1160 kW

systemy-nadmuchowe-tecnoclima systemy-ogrzewania-powietrznego
moduly-grzewcze-do-central-wentylacyjnych
Powietrzne systemy nadmuchowe-grzewcze-wentylacyjne-klimatyzacja-hal-nagrzewnice-rooftopy-Poznań
Impressum Polityka prywatności Zaloguj | Mapa strony |  W górę strony  W górę strony