SMX

GAZOWY KONDENSACYJNY

MODUŁ GRZEWCZY 


  ErP-READY-Tecnoclima

 

ogrzewanie - wentylacja - klimatyzacja

Sekcja grzewcza gazowa z modulowanym palnikiem premix do central
wentylacyjnych, klimatyzacyjnych oraz układów instalacji kanałowych o mocach od 28 do 115 kW i wydatku powietrza od 3200 do 13000 m3/h

 

gazowe-moduly-kondensacyjne-smx

PALNIK GAZOWY PREMIX

 
Moc cieplna palnika premix może być modulowana w szerokim zakresie regulacji (od 100% do 30%). Elektrozawór gazowy dostarcza gaz do zmieszania z powietrzem do spalania zgodnie z nastawami wykonanymi w fabryce. Stężenie dwutlenku węgla (CO2), w przeciwieństwie do palnika typu atmosferycznego, pozostaje prawie stałe w całym obszarze pracy, co pozwala na uzyskanie wyższych sprawności przy obniżonej mocy cieplnej. Dokładne zmieszanie gazu z powietrzem do spalania w połączeniu z dookólnym płomieniem na palniku przyczynia się do uzyskania czystego spalania przy bardzo niskiej emisji tlenku węgla (CO) i tlenków azotu (NOx).

W przypadku ograniczenia ilości powietrza do spalania (np. przeszkody i/lub straty ciśnienia w rurach odprowadzenia spalin i czerpania powietrza do spalania) zawór elektromagnetyczny całkowicie automatycznie zmniejsza ilość gazu, aby utrzymywać parametry spalania na optymalnym poziomie.
W przypadku niedostatecznej ilości powietrza spalania zawór elektromagnetyczny zamyka się, odcinając dopływ gazu do palnika.

Palnik gazowy premix modułu SMX 60  – rysunek

budowa-palnika-premix
 1. Elektroda
 2. Wentylator bezszczotkowy DC
 3. Elektrozawór gazowy regulacji gaz-powietrze
 4. Mikser
 5. Elektroda jonizacyjna
 6. Płyta palnika z izolacją termiczną
 7. Rura palnika pokryta tkaniną z włókna metalowego
 8. Króciec podłączenia gazu
 

TABELA PODSTAWOWYCH WYMIARÓW I MASY

wymiary-modulow-gazowych-SMX
 
gazowe-kondensacyjne-moduly-grzewcze
 

KONFIGURACJA POJEDYNCZEGO MODUŁU

Urządzenie przystosowane jest do instalacji w trzech różnych konfiguracjach w zależności od potrzeb i wymagań klienta. Standardowa konfiguracja przygotowana jest przez producenta do pracy z przepływem powietrza od strony prawej do lewej (patrząc od strony palnika).

Zmiana konfiguracji możliwa jest bezpośrednio na miejscu instalacji modułu – rozdział „WARIANTY KONFIGURACJI”. Poniżej możliwe warianty konfiguracji.

 

moduly-gazowe-kondensacyjne-smx

modul-gazowy-kondensacyjny-smx

WARIANTY KONFIGURACJI

Aby zainstalować moduł w jednej z przedstawionych konfiguracji wymienionych w poprzednim rozdziale należy przeprowadzić czynności zgodnie z poniższymi informacjami.

KIERUNEK PRZEPŁYWU POWIETRZA OD PRAWEJ DO LEWEJ (KONFIGURACJA STANDARD)

gazowe-moduly-grzewcze-smx

 • Czujnik temperatury 1 i deflektor 2 umieszczone są po stronie wywiewu powietrza (po lewej stronie patrząc od strony palnika);
 • Syfon kondensatu 3 musi znajdować się po lewej stronie palnika.

KIERUNEK PRZEPŁYWU POWIETRZA OD LEWEJ DO PRAWEJ

gazowe-moduly-grzewcze-smx

 • Czujnik temperatury 1 i deflektor 2 muszą być umieszczone (przełożone) po stonie wywiewu powietrza (po prawej stronie patrząc od strony palnika);
 • Syfon kondensatu 3 musi znajdować się po lewej stronie palnika (jak dla wariantu standard).

KIERUNEK PRZEPŁYWU POWIETRZA OD GÓRY DO DOŁU

gazowe-moduly-smx-tecnoclima

 • Czujnik temperatury 1 i deflektor 2 muszą być umieszczone po stonie wywiewu powietrza.
 • Syfon kondensatu 3 musi zostać obrócony w dół. Kolanko 90° - męskie-żeńskie (nie zawarte w zestawie) wkręcić w króciec odprowadzenia kondensatu w urządzeniu a następnie zamontować syfon jak na załączonych rysunkach.

KONFIGURACJA URZĄDZEN RÓWNOLEGŁA

Moduły mogą być piętrowane w celu uzyskania instalacji równoległej (zwiększenie mocy cieplnej bez zwiększania strat ciśnienia).

KONFIGURACJA RÓWNOLEGŁA Z KIERUNEKIEM PRZEPŁYWU POWIETRZA OD PRAWEJ DO LEWEJ (STANDARD)

gazowe-moduly-smx-tecnoclima

 

 

KONFIGURACJA RÓWNOLEGŁA Z KIERUNEKIEM PRZEPŁYWU POWIETRZA OD LEWEJ DO PRAWEJ

modul-grzewczy-gazowy-smx-tecnoclima

 

KONFIGURACJA RÓWNOLEGŁA Z KIERUNEKIEM PRZEPŁYWU POWIETRZA OD GÓRY DO DOŁU

kondensacyjne-moduly-grzewcze-do-central

 

W przypadku jakichkolwiek zapytań lub wsparcia technicznego w zakresie innych konfiguracji niż przedstawione, należy skontaktować się z producentem.

 

KONFIGURACJA URZĄDZEN SZEREGOWA

Moduły mogą być umieszczone obok siebie w celu uzyskania instalacji szeregowej (zwiększenie mocy cieplnej i przyrostu temperatury).

KONFIGURACJA SZEREGOWA Z KIERUNEKIEM PRZEPŁYWU POWIETRZA OD PRAWEJ DO LEWEJ (STANDARD)

kondensacyjny-modul-gazowy-smx

 

 

KONFIGURACJA SZEREGOWA Z KIERUNEKIEM PRZEPŁYWU POWIETRZA OD LEWEJ DO PRAWEJ

moduly-gazowe-grzewcze-smx

 

 

KONFIGURACJA SZEREGOWA Z KIERUNEKIEM PRZEPŁYWU POWIETRZA OD GÓRY DO DOŁU

gazowa-sekcja-grzewcza-smx

 

W przypadku jakichkolwiek zapytań lub wsparcia technicznego w zakresie innych konfiguracji niż przedstawione, należy skontaktować się z producentem.

 

Powietrzne systemy nadmuchowe-grzewcze-wentylacyjne-klimatyzacja-hal-nagrzewnice-rooftopy-Poznań
Impressum Polityka prywatności Zaloguj | Mapa strony |  W górę strony  W górę strony