PMX

GAZOWA KONDENSACYJNA
NAGRZEWNICA POWIETRZA
Z PALNIKIEM PREMIX


  

 

gazowe bezpośrednie ogrzewanie nadmuchowe   

  • hale  przemysłowe
  • hale produkcyjne
  • sale sportowe
  • warsztaty samochodowe
  • magazyny, obiekty wielkokubaturowe 
  • sale wystawiennicze
  • powietrzne ogrzewanie kościołów 
nagrzewnice-gazowe-kondensacyjne-pmx

Gazowa, kondensacyjna nagrzewnica powietrza PMX z nadmuchem bezpośrednim  została zaprojektowana i wykonana z przeznaczeniem do ogrzewania średnich i dużych pomieszczeń niemieszkalnych. Dzięki zastosowaniu palnika premix z płynną modulacją mocy cieplnej oraz specjalnej konstrukcji płytowego wymiennika ciepła, nagrzewnica uzyskuje bardzo wysoką sprawność energetyczną nawet 106,5 %. Urządzenie wyposażone jest w szczelnie zamknietą komorę spalania oraz kondensacyjny wymiennik ciepła typu spaliny - powietrze przeznaczony do pracy w warunkach kondensacji gazów spalinowych. W wymienniku kondensacyjnym następuje odzysk energii utajonej zawartej w parze wodnej, dzięki obniżeniu temperatury spalin poniżej temperatury punktu rosy. Powietrze rozprowadzane jest w pomieszczeniu za pomocą jednego lub dwóch wysokosprawnych wentylatorów osiowych, zgodnie w wymogami dyrektywy ErP 2015. Parametry techniczne nagrzewnic PMX znacznie przewyższają wymogi dyrektywy ErP 2009/125/WE obowiązujące od 01.01.2018 i od 01.01.2021 dla produktów do ogrzewania powietrznego, zgodnie z rozporządzeniem UE 2016/2281 z 30.11.2016 w sprawie wykonania dyrektywy Ekoprojektu.

OPIS I ZASADA DZIAŁANIA 

Wentylator palnika premix (1) zapewnia zmieszanie optymalnej mieszanki gazu i powietrza do spalania w odpowiednich ilościach zagwarantowanych przez mikser i gazowy zawór elektromagnetyczny (2).

Po zmieszaniu wewnątrz wentylatora (1) mieszanka gazu i powietrza do spalania zostaje wprowadzona do cylindrycznego palnika. Płomień pali się na zewnętrznej, cylindrycznej powierzchni palnika dookólnie.

Gorące spaliny zanim zostaną wyrzucone do komina przepływają przez komorę spalania (3), tylny kolektor spalin (4), płyty wymiennika (5) i przedni kolektor spalin (6).

Temperatura spalin podczas przepływu przez płyty wymiennika (5) jest obniżana poniżej punktu rosy, przez co zostaje odzyskiwana część energii zawartej w parze wodnej wytwarzanej w procesie spalania. Powstały kondensat zbierany jest w przednim kolektorze spalin (6) i odprowadzany na zewnątrz.
Strumień powietrza wytworzony przez zespól wentylatora nawiewnego (nie stanowi zakresu dostawy) przepływając przez gorące powierzchnie wymiennika zwiększa swoją temperaturę.

 
kondensacyjne-nagrzewnice-gazowe-pmxPrzykład:
 

Przy pracy z mocą cieplną 65 kW, całkowita
sprawność nagrzewnicy PMX 120 wynosi około 104%

 

kondensacyjna-nagrzewnica-gazowa-pmx

 

 
 
 
nagrzewnice-kondensacyjne-producent

 

Powietrzne systemy nadmuchowe-grzewcze-wentylacyjne-klimatyzacja-hal-nagrzewnice-rooftopy-Poznań
Impressum Polityka prywatności Zaloguj | Mapa strony |  W górę strony  W górę strony