CMX

KONDENSACYJNY, GAZOWY
APARAT GRZEWCZO-WENTYLACYJNY


   ErP-READY-Tecnoclima

 

ogrzewanie powietrzne +  wentylacja

  • hale  przemysłowe
  • hale produkcyjne
  • sale sportowe
  • warsztaty samochodowe
  • magazyny, obiekty wielkokubaturowe 
  • sale wystawiennicze
  • powietrzne ogrzewanie kościołów 
nagrzewnice-gazowe-kondensacyjne-cmx

Gazowy, kondensacyjny aparat grzewczo-wentylacyjny CMX został zaprojektowany i wykonany z przeznaczeniem do ogrzewania i wentylacji średnich i dużych pomieszczeń. Dzięki zastosowaniu palnika premix z płynną modulacją mocy cieplnej oraz specjalnej konstrukcji płytowego wymiennika ciepła, aparat uzyskuje bardzo wysoką sprawność energetyczną nawet 106,5 %. Urządzenie wyposażone jest w szczelną komorę spalania oraz kondensacyjny wymiennik ciepła typu spaliny - powietrze przeznaczony do pracy w warunkach kondensacji gazów spalinowych. W wymienniku kondensacyjnym następuję odzysk energii utajonej zawartej w parze wodnej, dzięki obniżeniu temperatury spalin poniżej temperatury punktu rosy. Fabrycznie zintegrowana komora mieszania wyposażona jest w dwa króćce czerpania powietrza, co pozwala na czerpanie powietrza recyrkulowanego oraz zewnętrznego w dowolnych proporcjach 0÷100%. Dzięki temu urządzenie może pracować w trybie ogrzewania i wentylacji nawiewnej. Mieszanie strumieni powietrza realizowane jest za pomocą akcesoriów dodatkowych, jak przepustnice powietrza i zestawy do napędu i regulacji proporcjonalnej przepustnic.

W komorze mieszania znajduje się jeden lub dwa wysokowydajne wentylatory promieniowe napędzane przez wysokosprawny silnik zgodnie w wymogami dyrektywy ErP 2015 i przekładnię pasową, która zapewnia odpowiedni spręż wentylatorów. Urządzenia dostępne są w wersji do montażu wewnętrznego oraz zewnętrznego.

Parametry techniczne kondensacyjnych, gazowych aparatów grzewczo-wentylacyjnych CMX TECNOCLIMA znacznie przewyższają wymogi dyrektywy ErP 2009/125/WE obowiązujące od 01.01.2018 i od 01.01.2021 dla produktów do ogrzewania powietrznego, zgodnie z rozporządzeniem UE 2016/2281 z 30.11.2016 w sprawie wykonania dyrektywy Ekoprojektu. 

ZASADA DZIAŁANIA GAZOWEGO APARATU GRZEWCZO-WENTYLACYJNEGO i wersji ROOFTOP 

Wentylator palnika premix (1) zapewnia zmieszanie optymalnej mieszanki gazu i powietrza do spalania w odpowiednich ilościach zagwarantowanych przez mikser i gazowy zawór elektromagnetyczny (2). Po zmieszaniu wewnątrz wentylatora (1) mieszanka gazu i powietrza do spalania zostaje wprowadzona do cylindrycznego palnika. Płomień pali się na zewnętrznej, cylindrycznej powierzchni palnika dookólnie. Gorące spaliny zanim zostaną wyrzucone do komina przepływają przez komorę spalania (3), tylny kolektor spalin (4), płyty wymiennika (5) i przedni kolektor spalin (6). Temperatura spalin podczas przepływu przez płyty wymiennika (5) jest obniżana poniżej punktu rosy, przez co zostaje odzyskiwana część energii zawartej w parze wodnej wytwarzanej w procesie spalania. Powstały kondensat zbierany jest w przednim kolektorze spalin (6) i odprowadzany na zewnątrz. Strumień powietrza wytworzony przez zespól wentylatora nawiewnego przepływając przez gorące powierzchnie wymiennika zwiększa swoją temperaturę.

Moc cieplna palnika premix może być modulowana w szerokim zakresie regulacji (od 100% do 30%). Elektrozawór gazowy dostarcza gaz do zmieszania z powietrzem do spalania zgodnie z nastawami wykonanymi w fabryce. Stężenie dwutlenku węgla (CO2), w przeciwieństwie do palnika typu atmosferycznego, pozostaje prawie stałe w całym obszarze pracy, co pozwala na uzyskanie wyższych sprawności przy obniżonej mocy cieplnej. Dokładne zmieszanie gazu z powietrzem do spalania w połączeniu z dookólnym płomieniem na palniku przyczynia się do uzyskania czystego spalania przy bardzo niskiej emisji tlenku węgla (CO) i tlenków azotu (NOx). W przypadku ograniczenia ilości powietrza do spalania (np. przeszkody i/lub straty ciśnienia w rurach odprowadzenia spalin i czerpania powietrza do spalania) zawór elektromagnetyczny całkowicie automatycznie zmniejsza ilość gazu, aby utrzymywać parametry spalania na optymalnym poziomie.
W przypadku niedostatecznej ilości powietrza spalania, zawór elektromagnetyczny zamyka się odcinając dopływ gazu do palnika. Rysunek palnika aparatu CMX 60: 1. Elektroda zapłonowa 2. Wentylator bezszczotkowy DC 3. Elektrozawór gazowy regulacji gaz-powietrze 4. Mikser 5. Elektroda jonizacyjna 6. Płyta palnika z izolacją termiczną 7. Rura palnika pokryta tkaniną z włókna metalowego 8. Króciec podłączenia gazu
kondensacyjny-aparat-grzewczo-wentylacyjny-cmx-tecnoclima
kondensacyjny-aparat-grzewczo-wentylacyjny-cmx-tecnoclima
 palnik-gazowy-premix-cmx-tecnoclima
 
nagrzewnice-kondensacyjne-producent

 

Powietrzne systemy nadmuchowe-grzewcze-wentylacyjne-klimatyzacja-hal-nagrzewnice-rooftopy-Poznań
Impressum Polityka prywatności Zaloguj | Mapa strony |  W górę strony  W górę strony